Δημιουργία Logo

November 11, 2017
Posted in Design
November 11, 2017 avalon

Με τον όρο λογότυπο αναφερόμαστε  ένα σύμβολο ή άλλο μικρό σχέδιο που υιοθετείται από έναν οργανισμό για την αναγνώριση των προϊόντων του.Τα λογότυπα κατά κύριο λόγο αποτελούνται από γράμματα, λέξεις, γραφικές αναπαραστάσεις, σύμβολα, εμβλήματα, χρώματα ή και συνδυασμούς αυτών.

Κάθε μέρα βλέπουμε κάποια από αυτά τα λογότυπα τα οποία  είναι ο εκπρόσωπος της εικόνας μιας εταιρείας ή ενός προϊόντος. Το λογότυπο αντικατοπτρίζει το κύριο θέμα, τους στόχους και το στόχο της εταιρείας ή του προϊόντος, έτσι είναι πάντα επιθυμητό να δημιουργηθεί μια ενημέρωση στην οποία αποσαφηνίσει όλες αυτές τις πτυχές με τον πελάτη και στο χαρτί τα πρώτα σχέδια και ιδέες. Επιπλέον, το λογότυπο θα πρέπει να επισυνάψουν σε ένα σύμβολο ή εικόνα της αποστολής της Εταιρείας ή τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Το λογότυπο γίνεται ένα “σήμα της” όταν έχει καταχωρηθεί σε ένα ειδικό γραφείο και γίνεται το αναγνωρισμένο αναγνώριση μιας μόνο εταιρείας ή ένα μόνο προϊόν

Το λογότυπο είναι το μεγαλύτερο όπλο που έχει μια εταιρεία στα χέρια της. Είναι αυτό που θα την εδραιώσει στην αγορά και που θα την κάνει να ξεχωρίσει από τις υπόλοιπες. Ποια είναι όμως τα μυστικά για τη δημιουργία ενός σωστού logo;

  • Τι συναισθήματα προκαλούν τα λογότυπα:το λογότυπο μιας εταιρείας  αντανακλά τις αξίες και τους στόχους της εταιρείες.
  • Ποιο είναι το μυστικό πίσω από το logo:Κανένα λογότυπο δεν έχει σχεδιαστεί τυχαία,η γραμμές είναι έτσι σχεδιασμένες, τα γράμματα έτσι τοποθετημένα ώστε να έχουν κάποιο κρυφό μήνυμα. Κάθε logo κρύβει το δικό του μυστικό.
  • Θα αντέξει στο χρόνο:Πως θα μοιάζει το λογότυπο μετά από πέντε, δέκα ή είκοσι χρόνια; Το σχέδιο θα πρέπει να είναι διαχρονικό.Το λογότυπο μας θα πρέπει να αποφύγει να υιοθετήσει trends της εποχής, τα οποία μετά από λίγο καιρό θα έχουν ξεπεραστεί, και να προτιμάμε κάτι που θα καθιερώσει την εταιρεία στην αγορά.
  • Η μοναδικότητα του:Ένα σωστό λογότυπο πρέπει να είναι αναγνωρίσιμο ακόμα κι αν το δει κάποιος για μια φορά, πρέπει να μπορεί αποτυπωθεί στη μνήμη του.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *